Riktlinjer GDPR

Sportfastigheter hanterar personuppgifter när vi utför våra uppdrag. HÄR hittar du information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Då du använder vår felanmälan eller kontaktar oss på annat sätt så godkänner du att vi registrerar dina uppgifter. Vi kommer enbart att använda uppgifterna i vår fastighetsverksamhet. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta vilken information vi har registrerat om dig.

GDPR-organisation
GDPR-ansvarig: Eva Sterte, VD
Dataskyddsombud: Laura Gashi,
e-post dso.sportfastigheter@jpinfonet.se , tel 042-29 33 12, 0707-15 96 26 
Förfrågningar, utlämnande av handlingar mm: Helena Nordling,
e-post registrator@sportfastigheter.se, tel 072-468 63 64

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får behandlas och stärker dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

För mer information gällande personuppgiftsbehandling:

Uppsala kommuns behandling av personuppgifter

Datainspektionen - lagar och regler