Lokalförsörjningsplan idrott/fritid

Lokalförsörjningsplanen är Uppsala kommuns strategiska planering för att möta behovet av lokaler för idrott och fritid. Läs mer HÄR.