Styrelse

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB är ett helägt kommunbolag som ingår i bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB. Styrelsens politiska sammansättning speglar Uppsala kommunfullmäktige.Mats Dafnäs (L)
ordförande
e-postCurt Malmenstedt (C)
vice ordförande
e-postBirgitta Svenson (S)
ledamot
e-postJoakim Palestro (S)
ledamot
e-postPeter Eklund (M)
ledamot
e-postLars Göransson (KD)
ledamot
e-postJenny Jansson (V)
ledamot
e-postEmilia Elming (S)
suppleant
e-postLena Wallheim (MP)
suppleant
e-postInger Söderberg (M)
suppleant
e-post


Kenny Jonsson (C)
suppleant
e-postWilliam Skoglund (V)
suppleant
e-post