Styrelse

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB är ett helägt kommunbolag som ingår i bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB. Styrelsens politiska sammansättning speglar Uppsala kommunfullmäktige.

Rickard Malmström (MP)
ordförande

Curt Malmenstedt (C)
vice ordförande

Björn Wall (S)
ledamot

Fredrika Engberg (S)
ledamot 

Peter Eklund (M)
ledamot

Inger Söderberg (M)
ledamot

Jenny Jansson (V)
ledamotEric Kapinga (S)
suppleant

 

Gustaf Lantz (S)
suppleant

Charles Pylad (MP)
suppleant

Mats Dafnäs (L)
suppleant

Cecilia Fischer (C)
suppleant