Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor, tips och funderingar.

Felanmälan

Vid fel eller skada på fastigheter inklusive utrustning, vänligen felanmäl i vårt webbformulär (ej jourärenden). Felanmälan
Du kan även ringa 018-727 44 44 (gäller även som journr under kvällar och helger).
Vid akut fara för liv, egendom eller miljö ber vi dig ringa 112.

Bokning

Bokningar av våra idrottsanläggningar görs via Bokningsservice, (se mer information under Boka).
Vid övriga bokningar kontakta Sportfastigheter direkt enligt nedan.

Hyra av kontor/lokal Studenternas

Vill du hyra kontor/lokal i den nya arenan på Studenternas? Kontakta Magnus Lohe 0730-79 86 66 eller Kurt Geschwindt 072-593 28 55.
Du kan också skicka en intresseanmälan via intresseanmalan@sportfastigheter.se. Ange följande uppgifter i ditt mail;
- Vilken typ av kontor/lokal är du intresserad av?
- Önskad storlek på kontor/lokal (kvm)?
- Kontaktuppgifter; företagsnamn, kontaktperson, mobilnr samt e-postadress.

Adress

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
Salagatan 18A 
753 30 Uppsala 
Besöksadress: S:t Olofsgatan 33C
Telefon: 018-727 02 00
E-post: info@sportfastigheter.se
Organisationsnummer: 556911-0744

Fakturor

Fakturor skickas som digitala fakturor till lkh0000@tps.banctec.se 
eller skickas via post till

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
Kund-id LKH1857
FE 108
105 69 Stockholm

Kontaktpersoner

Eva Sterte

Eva Sterte
VD
Tel: 070-856 39 56
eva.sterte@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: styrning och förädling av bolagets områden och verksamhet. Administration. Marknadsfrågor. Pressansvarig

Conny Nilsson

Conny Niklasson
Projektchef
Tel: 072-724 39 50
conny.niklasson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: ombyggnad, nybyggnad och utveckling av bolagets anläggningar samt energi och klimatfrågor

Karin Buzzi-Donato
Administrativ chef
Tel: 018-727 03 53
karin.buzzi-donato@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: administration, ekonomi m.m.

Kurt Geschwindt
Fastighetschef
Tel: 018-727 03 39
kurt.geschwindt@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning och uthyrning av bolagets anläggningar och fastigheter, drift- och underhållsplaner, utveckling

Magnus Lohe
Affärsstrateg
Tel: 0730-79 86 66
magnus.lohe@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: affärsutveckling, processledning och marknadsfrågor på strategisk nivå

Åsa Gertz
Kommunikationsstrateg
Tel: 076-140 09 83
asa.gertz@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: kommunikation/information, marknadsföring, informationsmaterial, webb m.m.

Johan Quarfordt
Projektledare
Tel: 070-370 32 84 / 018-727 02 75
johan.quarfordt@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: projektledare nya Studenternas

 

  

Nicklas Ahlm
Projektledare
Tel: 072-580 62 29 / 018-727 02 97
nicklas.ahlm@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: projektledare investeringsprojekt

 

 

Ann-Kristin Volby
Förvaltare
Tel: 018-727 02 71
ann-kristin.volby@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter. Ansvarig för dessa anläggningar.

Jan Åkerlund
Förvaltare
Tel: 018-727 02 74
jan.akerlund@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter. Ansvarig för dessa anläggningar.

Viktoria Anderzén
Förvaltare
Tel: 018-727 02 96
viktoria.anderzen@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter. Ansvarig för dessa anläggningar.

Magnus Pettersson
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 95
magnus.pettersson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Johan Larsson
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 94
johan.larsson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Michael Ling
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 58
michael.ling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Peter Frodemo
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 26
peter.frodemo@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Karin Hessling
Redovisningsekonom
Tel: 018-727 02 87
karin.hessling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: ekonomi och redovisning

Elvira Hadziagovic

Elvira Hadziagovic
Ekonom
Tel: 072-724 39 51
elvira.hadziagovic@sportfastigheter.se 

Ansvarsområde: fakturahantering, ekonomi och redovisning

Helena Nordling
Administratör
Tel: 072-468 63 64
helena.nordling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: administration, registrator, m.m.