Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor, tips och funderingar.

Felanmälan

Vid fel eller skada på fastigheter inklusive utrustning, vänligen felanmäl i vårt webbformulär (ej jourärenden). Felanmälan
Du kan även ringa 018-727 44 44 (gäller även som journr under kvällar och helger).
Vid akut fara för liv, egendom eller miljö ber vi dig ringa 112.

Bokning

Bokningar av våra idrottsanläggningar görs via Föreningsservice, interbook.uppsala.se/netinterbook (se mer information under Boka).Vid övriga bokningar kontakta Sportfastigheter direkt enligt nedan.

Adress

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
Salagatan 18A 
753 30 Uppsala 
Besöksadress: S:t Olofsgatan 33C
Telefon: 018-727 02 00
E-post: info@sportfastigheter.se
Organisationsnummer: 556911-0744

Fakturor

Fakturor skickas till ovan postadress eller som digitala fakturor till fakturor@sportfastigheter.se

Kontaktpersoner

Eva Sterte

Eva Sterte
VD
Tel: 070-856 39 56
eva.sterte@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: styrning och förädling av bolagets områden och verksamhet. Administration. Marknadsfrågor. Pressansvarig

Conny Nilsson

Conny Niklasson
Projektchef
Tel: 072-724 39 50
conny.niklasson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: ombyggnad, nybyggnad och utveckling av bolagets anläggningar samt energi och klimatfrågor

Karin Buzzi-Donato
Administrativ chef
Tel: 018-727 03 53
karin.buzzi-donato@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: administration, ekonomi m.m.

Kurt Geschwindt
Fastighetschef
Tel: 018-727 03 39
kurt.geschwindt@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning och uthyrning av bolagets anläggningar och fastigheter, drift- och underhållsplaner, utveckling

Magnus Lohe
Affärsstrateg
Tel: 0730-79 86 66
magnus.lohe@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: affärsutveckling, processledning och marknadsfrågor på strategisk nivå

Åsa Gertz
Marknads- och kommunikationsansvarig
Tel: 076-140 09 83
asa.gertz@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: kommunikation/information, marknadsföring, informationsmaterial, webb m.m.

Johan Quarfordt
Projektledare
Tel: 070-370 32 84 / 018-727 02 75
johan.quarfordt@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: projektledare nya Studenternas

 

  

Nicklas Ahlm
Projektledare
Tel: 072-580 62 29 / 018-727 02 97
nicklas.ahlm@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: projektledare investeringsprojekt

 

Jan-Olov Boholm
Projektledare
Tel: 072-569 39 23
jan-olov.boholm@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: uthyrning kommersiella lokaler i Studenternas nya fotbollsarena

Ann-Kristin Volby
Förvaltare
Tel: 018-727 02 71
ann-kristin.volby@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: fastighetsadministration, fastighetsfrågor, hyresavtal och myndighetsfrågor

Jan Åkerlund
Förvaltare
Tel: 018-727 02 74
jan.akerlund@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: teknisk förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter, drift- och underhållsplaner

Viktoria Anderzén
Förvaltare
Tel: 018-727 02 96
viktoria.anderzen@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: fastighetsfrågor, hyresavtal och myndighetsfrågor, förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter, utveckling

Magnus Pettersson
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 95
magnus.pettersson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Johan Larsson
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 94
johan.larsson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Michael Ling
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 58
michael.ling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Peter Frodemo
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 26
peter.frodemo@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Karin Hessling
Redovisningsekonom
Tel: 018-727 02 87
karin.hessling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: ekonomi och redovisning

Elvira Hadziagovic

Elvira Hadziagovic
Ekonom
Tel: 072-724 39 51
elvira.hadziagovic@sportfastigheter.se 

Ansvarsområde: fakturahantering, ekonomi och redovisning

Helena Nordling
Administratör
 
helena.nordling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: administration, registrator, m.m.