Projekt

Vi arbetar kontinuerligt med om- och tillbyggnation av våra anläggningar för att säkerställa att våra fritids-, idrotts-, evenemangs- och rekreationsanläggningar fyller sin funktion. För att uppnå bästa resultat för vi en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster, föreningar, besökare och företagare.

I menyn till vänster finner du information om större projekt.

Större projekt:

Gränby sportfält

Planering och utveckling pågår av hela sportfältet till ett sammanhängande och funktionellt verksamhetsområde. I menyn till vänster finner du mer information om utvecklingen av området, klicka på fliken Gränby sportfält. Här finns även information om friidrottsarenan som byggs i området.

Studenternas

Ombyggnad av Studenternas påbörjas under 2017. I menyn till vänster finner du mer information om utvecklingen av Studenternas, klicka på fliken Studenternas. Här hittar du även frågor och svar kring projektet.


Exempel på fler projekt:

Anders Diöshallen

Konstgräs utbytt i Anders Diöshallen våren 2015.

Bälingebadet

Nyrustade duschrum och bastu samt renovering av bassänger under 2017.

Bälinge IP

Konstgräsplan anlagd våren 2015. Belysning monterad vår/sommar 2017.

Ekebyboda skyttecentrum

Ny byggnad 50-meters viltmål klar våren 2017.

Fjällnora friluftsområde

Renovering duschutrymmen i omkädningsbyggnaden klart hösten 2016. Utvecklingsplan för rekreationsområdet är under upprättande av hyresgästen.

Gamla Uppsala sporthall

Utvändig ommålning av fasader under 2016. Energieffektivisering genomförd under 2017.

Gränby ishallar

Under 2014 installerades solceller på taket till B-hallen vilket ger tillskott av förnyelsebar energi. 2015 har modernisering och energieffektivisering samt byte av kylanläggning genomförts. Byte av sarg i A-hall under 2016. Ommålning av korridorer i C-hall genomfördes 2016. Utvändig målning B-hall under 2017.

KAP evenemangsområde

Omfattas av utvecklinsgplan för Södra Åstråket.

Lindbackens idrottshall

Vid den planerade skolan i Lindbacken ska en fullstor idrottshall uppföras med mindre läktarkapacitet om 60-70 platser och en eventuell fritidsklubb. Färdigt höst 2019.

Lurbo ridanläggning

Ledarmaturer har monterats vid ridbanan utomhus.

Lötens sportfält

Byte av konstgräs genomfört hösten 2015. 

Parksnäckan teater

Diverse renovering av snickerier som t.ex. bänkar, utvändig bättringsmålning genomförs 2017.

Rörken motorsportområde

Avvägning och asfaltering av parkering vid gocarten, genomförs 2015/2016. Fasadrenovering WC-bod samt fasadmålning omklädningsbyggnad under 2017.

Sandviksbadet - Björklinge bad och camping

Ny ventilation 2016. Renovering av omklädningsrum och duschar 2017. Nytt tak på kanotförråd 2017.

Storvreta idrottshall

Nybygnad av idrottshall för innebandy, handboll m.fl. inomhussporter. Den nya hallen är ihopbygd med den befintliga hallen vid Ärentuna skola. Hallen har läktare för 290 åskådare, servering, föreningskansli, omklädningsrum för hallen och konstgräsplanen m.m. Invigd februari 2018.
Hallen har en hög miljöprofil och är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld.

Studenternas IP

Fotbollsanläggningen förberedd och klar för Sirius spel i Allsvenskan. Nu följer planering och projektering av en ny arena på Studenternas område inom Södra Åstråket. Läs mer här.

Sunnersta kanothus

Takbyte till båthus samt fasadmålning under 2017.

Ulva kvarn

Anläggning av ny spång 2016. Hyresgästanpassning till ny hyresgäst, Urmakare, 2016. Fisktrappa anlagd av Uppsala kommun som delvis berör vår fastighet.

Vattholma IP

Fasad- och fönstermålning under våren 2017.

Villa Fristaden

Renovering av bastu 2016.

Årsta IP

Renovering av fyra stycken duschrum under 2016/2017.

Österängens IP

Tillbyggnation för seriespel i amerikansk fotboll planeras, förutsättningar bibehålls och förbättras för övrig idrott. Nya läktare, nya omklädningsrum och serveringsmöjligheter m.m. skapas 2017/2018.