Gränby sportfält

Här skapar vi tillsammans ett nytt sportfält för idrotten. Innebandy, friidrott, hockey, bandy, konståkning, tennis, fysträning, badminton, bordtennis, squash, golf m.fl.

Sportfältet genomgår en upprustning och utveckling för att knyta ihop de olika arenorna samt skapa en funktionell, trygg och trivsam utemiljö för idrottsutövare, publik och besökare. För att skapa god tillgänglighet byggs nya infarter, anslutningsvägar, grönytor, entrétorg, bussparkeringar, ca 700 besöksparkeringar samt ca 500 cykelplatser.

Området planeras stå färdigt till större del hösten 2017 och helt klart under 2018. Preliminär situationsplan 2017, se nedan.