Bakgrund

Läget är faktiskt unikt i världen. Studenternas ligger centralt i en växande storstad – och samtidigt mitt i ett vackert parkområde. Oftast brukar arenor bara ha en av dessa komponenter. Hösten 2015 fick Sportfastigheter uppdraget att utforma det nya arenaområdet på Studenternas som kommer stå klart 2020/2021.

Mitt i ett växande Uppsala
När Studenternas byggdes 1909 låg det utanför staden, i ett helt obebyggt område. Men ju mer Uppsala växer, desto mer centralt blir Studenternas. Idag ligger det mitt i ett växande Uppsala, granne med Nordens äldsta universitet och ett av Sveriges största sjukhus. På båda sidor om ån växer staden med tusentals bostäder. En vanlig vardag passerar fler personer här än vad som bor i en genomsnittlig svensk kommun.

Mitt i parken - omvandlig längs Fyrisån
Samtidigt ligger Studenternas mitt i ett stort centralt parkområde som ska bli ännu bättre hela vägen från Flustret i norr till Kungsängsbron i söder. Uppsala kommun planerar för omvandlingen av hela Södra Åstråket längs Fyrisån. Området ska bli ett sammanhängande idrotts-, rekreations- och parkstråk stadens största vardagsrum och Uppsalabornas avkoppling i en kraftigt växande stad. Att Studenternas ligger mitt i detta, tillsammans med Fyrisån, åsen och den klassiska Uppsalasiluetten gör att vi får Sveriges vackrast belägna arena.

Beslutet togs i oktober 2015
I mars 2014 fick Sportfastigheter i uppdrag av Uppsala kommun att utreda förutsättningar för;
1. den nya arenans utformning och finansiering
2. integrering av kommersiella lokaler och andra funktioner
3. bibehållande av bandyplaner inom programområdet.

Utredningen har skett i dialog med både den förra och nuvarande Idrotts- och fritidsnämnden, samt Stadsbyggnadsförvaltningen. Beslut om genomförande togs i otktober 2015 av kommunstyrelse och kommunfullmäktige baserat på framtagen utredning. Idrottsföreningarna har varit med i processen men det är Uppsala kommuns politiker som fattar beslut.