Frågor och svar

Här hittar du svar på dina frågor. Vi reserverar oss för förändringar som kan komma att ske under projektets gång. Därför kan vi komma att revidera svaren under hela projekttiden.

Har du frågor som inte har blivit besvarade? Kontakta oss gärna!

Vad innebär förändringarna för idrotten?

Var spelar Sirius fotboll sina matcher under byggtiden?
Sirius spelar på Studenternas parallellt med bygget. Samarbete med Sirius kring tidplan och åtgärder kommer att ske.

Vad innebär beslutet för friidrotten?
Friidrotten flyttar sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen som bygts vid Gränby sportfält.

Vad innebär detta för bandyn?
Fortsatt spel på Studenternas bandyarena.

Vad innebär det för de befintliga utebanorna på Studenternas?
Dagens utomhusplaner behålls. Den bortre ispisten har flyttats något i och med den nya dragning av Ulleråkersvägen. Båda ispisterna har fått nya rörbäddar. A-planen är gjuten i betong vilket innebär att man kan använda ispisten även sommartid för mobila sport- och rekreationsmöjligheter.

Vad innebär beslutet för den amerikanska fotbollen?
Amerikanska fotbollen tränar och spelar matcher på Österängens IP. En läktare planeras byggas för 800 åskådare, till större delen under tak. Planen har också fått ny belysning som krävs för spel i Elitettan då Österängens IP även fortsättningsvis kommer att kunna nyttjas av fotbollen i Uppsala.

Kommer allmänheten kunna åka skridskor som vanligt på Studenternas?
Ja. Isbanorna kommer vara tillgängliga för allmänheten vintertid för skridskoåkning och på sommaren är målsättningen att området ska kunna göras om till lek- och rekreationsområde.

Hur ser servicen ut på området?

Vilken service kommer att finns i området?
Café/restaurang öppnas i anslutning till årummet och kommer att drivas av Triller Mat & Bröd.

Vilken verksamhet planeras i husen som byggs i anslutning till arenan?
Kontor och service, inga bostäder planeras. Gärna verksamhet riktad mot idrotten.

Blir det möjlighet till att äta?
Café/restaurang kommer att finnas området.

Var ska man parkera när man vill gå och titta på en match på Studenternas?
Tillgängligheten kommer i första hand säkras med kollektivtrafik, där det centrala läget för Studenternas är bra. Parkeringsområdet som finns idag bortanför isbanorna kommer troligen att finnas kvar. Vid Akademiska sjukhuset finns ett P-hus som kommer att kunna serva även Studenternas.