Frågor och svar

Här hittar du svar på dina frågor. Vi reserverar oss för förändringar som kan komma att ske under projektets gång. Därför kan vi komma att revidera svaren under hela projekttiden.

Har du frågor som inte har blivit besvarade? Kontakta oss gärna!

Vad innebär förändringarna för idrotten?

Var spelar Sirius fotboll sina matcher under byggtiden?
Sirius spelar på Studenternas parallellt med bygget. Samarbete med Sirius kring tidplan och åtgärder kommer att ske.

Vad innebär beslutet för friidrotten?
Friidrotten flyttar sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen som byggs vid Gränby sportfält.

När börjar friidrottsarenan på Gränby sportfält byggas?
Byggstart 2016/2017 och klar till hösten 2017 med läktarkapacitet för 1 000 personer.

Vad innebär detta för bandyn?
Uppsala kommun idrotts- och fritidsnämnd har fått i uppdrag att i samverkan med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB utreda var bandy på elitnivå, utom- eller inomhus, fortsatt ska spelas.

Vad innebär det för de befintliga utebanorna på Studenternas?
Dagens utomhusplaner behålls och kommer i en förlängning eventuellt flyttas och moderniseras beroende på eventuell ny dragning av Ulleråkersvägen. Vid modernisering får isplanerna nya s.k. rörbäddar i betong så att de blir mer hållbara. De nya rörbäddarna innebär att man kan använda området sommartid för mobila sport- och rekreationsmöjligheter.

Vad innebär beslutet för den amerikanska fotbollen?
Österängens IP byggs om för att klara seriematcher. En läktare bygs för 800 åskådare, till större delen under tak. Det byggs också nya omklädningsrum. Dessutom får planen ny belysning som krävs för spel i Elitettan då Österängens IP även fortsättningsvis kommer att kunna nyttjas av fotbollen i Uppsala.

Kommer allmänheten kunna åka skridskor som vanligt på Studenternas?
Ja. Isbanorna kommer vara tillgängliga för allmänheten vintertid för skridskoåkning och på sommaren är målsättningen att området ska kunna göras om till lek- och rekreationsområde.

Hur ser servicen ut på området?

Vilken service kommer att finns i området?
Café/restaurang (trolig lunchservering utöver servering vid arrangemang), öppet motsvarande efterfrågan.

Vilken verksamhet planeras i husen som byggs i anslutning till arenan?
Sannolikt kontorsändamål och service, inga bostäder planeras. Gärna verksamhet riktad mot idrotten.

Blir det möljighet till att äta?
Café/restaurang kommer att finnas området.

Var ska man parkera när man vill gå och titta på en match på Studenternas?
Tillgängligheten kommer i första hand säkras med kollektivtrafik, där det centrala läget för Studenternas är bra. Parkeringsområdet som finns idag bortanför isbanorna kommer troligen att finnas kvar. Vid Akademiska sjukhuset finns ett P-hus som kommer att kunna serva även Studenternas.