Medborgardialog - inlämnade tips och idéer

Tack för det stora intresset och engagemanget i den nya arenan på Studenternas!
Här hittar du ett urval av alla inlämnade tips och idéer i samband med medborgardialogen som genomfördes under hösten 2016.

Vi är glada över den tid och engagemang som lagts ned i de svar som skickats in. Nu bearbetar vi alla tips och idéer för att se vad som kan implementeras inom området för Södra Åstråket som sträcker sig från stadsträdgården till KAP. Alla önskemål kommer inte kunna tillgodoses men vi tar med oss underlaget i arbetet med den framtida uveckling av området.