Nyheter/information

Trafikinformation i samband med öppnandet av Sjukhusvägen vid Studenternas
180913
Sjukhusvägen öppnas för gång- och cykeltrafik och trafik i båda riktningarna. Gång- och cykeltrafik passerar på den västra sidan av Sjukhusvägen med tanke på trafiksäkerheten utmed byggområdet vid Studenternas.

Uppsala vatten har slutfört arbetet med omläggningen av vattenledningen och Sjukhusvägen öppnas för trafik i båda riktningar. Gång- och cykeltrafik passerar byggområdet på den västra sidan av Sjukhusvägen. Den östra sidan utmed byggområdet är avstängd under hela byggtiden och det är inte tillåtet att cykla i vägbanan. Preliminärt öppnas den östra gång- och cykelvägen upp under andra halvåret 2019.

Avstängningen för gång-/cykeltrafik på den östra sidan gäller den del av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet.

Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad, den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan ovanför avfarten till Ulleråkersvägen i riktning in mot centrum.

Under hösten påbörjades bygget av den nya fotbollsarenan, kontor och verksamhetslokaler på Studenternas. Byggetapp I omfattar huvudläktare, entrébyggnad, entrétorg, kontorsbyggnad och södra läktaren. Vi skapar en helt ny fotbollsarena, ett nytt kommersiellt område och mötesplats för uppsalaborna.

Trafiksituationen kan komma att förändras och anpassas under de olika faserna av arenabygget som ska vara klart 2020. Förbipasserande bör vara uppmärksamma på skyltningen i området.

Vi bygger något som aldrig byggts förut i Uppsala. En arena mitt i staden är ett stort och omfattande projekt, vilket gör att vi inte kan undvika att det berör omgivningen. Vi hoppas att alla kan se det positiva i det som skapas och kan hantera störningarna under byggtiden på bästa sätt. Vårt fokus är trafiksäkerheten.

Trafiksäkerhet i fokus

  • Gång- och cykeltrafik passerar på västra sidan
  • Östra sidan avstängd för gång- och cykeltrafik
  • Förbjudet att cykla i vägbanan
  • Sänkt hastighet till 30 km/tim för all trafik
  • Busshållplats flyttad
  • Uppmärksamhet på skyltning i området

Frågor och svar

Nedan karta för trafiken vid byggområdet vid Studenternas.