Om nya arenan

Hösten 2015 blev det klart att Studenternas får en ny arena. Ombyggnaden startar 2017 och 2020 står en ny fotbollsarena klar – med plats för 10 000 åskådare.

Fotbollsarena för 10 000 åskådare
Den nya huvudarenan anpassas för fotboll på konstgräs och flyttas ca 25 meter söderut (ett straffområde bort). Planytan är 120x80 meter (spelyta 105x68m). Den planeras ha en åskådarkapacitet på ca 8 400 - 10 000 platser. Dagens arena rymmer ca 6 000 åskådare. Arenan kommer att byggas i etapper och dagens publikkapacitet planeras behållas under byggtiden. Arenan kommer att vara sluten i hörnen för att ge bästa möjliga publikupplevelse. Den nuvarande arenan kommer att rivas.

Öppen för andra evenemang
Arenan kommer inte bara att användas för matcher utan den kommer att vara öppen även för träning och evenemang, som t.ex. konserter. Vid konserter ryms ännu fler personer upp till 13 000. För att kunna använda arenan för fler aktiviteter kommer infart förberedas för transporter, publikmöjligheter på innerplan och extra utrymningsvägar.

Varför konstgräs?
Konstgräs gör att arenan kan användas mer än den gör idag. Den blir tillgänglig för både elit- och breddfotboll och ger förutsättningar för spel dag som kväll alla dagar i veckan  året om.

Vad kostar arenan totalt?
Uppskattad kostnad för projektet med den nya fotbollsarenan på Studenternas beräknas till 488 mkr för fotbollsarenan och 377 mkr för de kommersiella ytorna, kontor/café/restaurang/gym/service, (finansieras av intäkter från hyresgästerna).

Varför kostar den mer än t.ex. Gavlevallen och Bravida arena?
Bland annat är det en större fotbollsarena (ca 4 250 kvm) och det är fler sittplatser (ca 2 500 fler). Arenan byggs i ett parkområde mitt i staden och kräver en mer öppen och tillgänglig utformning. I Uppsala kräver grundläggningsförutsättningarna med lermark pålning. Arenan har café/restaurang, fler kiosker/toaletter än både Gavlevallen och Bravida arena.

Hur stor är arenan jämfört med andra arenor i Sverige?
Norrporten i Sundsvall är något mindre (7 700), Guldfågeln arena i Kalmar (12 000) och Behrn arena i Örebro (12 300) något större. Gavlevallen och Bravida arena ca 6 500 vardera.