Tidplan för Studenternas

Redan 2013 startade utredningen av Studenternas nya utseende och innehåll. 2017 börjar vi bygga och 2020/2021 ska den nya fotbollsarenan stå klar.

När ska allt vara klart?
Det finns olika tidpunkter för de olika arenorna. Friidrotten: beräknas vara klar hösten 2017. Amerikansk fotboll: 2018. Fotbollen etapp I: seriestart 2019, etapp II: 2020/2021. Bandyn: beror på vilka beslut som fattas.

Vad händer nu?
Detaljplan tas fram för Studenternas under 2016 efter att beslut togs i oktober 2015. Samtidigt pågår projektering. Parallellt utreds/projekteras/byggs Gränby sportfält och Österängen IP.

Varför tar det så lång tid?
Detaljplanen måste vara helt klar innan bygget kan starta, den blev klar under sommaren 2017. Dessutom behövs pålning genomföras innan bygget kan påbörjas, eftersom Uppsala har lermark. Byggtiden förlängs också i och med att arenan byggs etappvis för att möjliggöra spel under byggtiden.

2016
- projektering
- Gränby sportfält, ny utearena för friidrott påbörjas
- befintliga Studenternas, seriespel i fotboll och amerikansk fotboll hela säsongen, friidrott och bandy hela säsongen

2017
- fortsatt projektering, antagande av detaljplan
- entreprenadupphandling samt byggstart av den nya arenan på Studenternas
- Gränby sportfält, ny utearena för friidrott färdigställs
- befintliga Studenternas, seriespel i fotboll och bandy hela säsongen

2018
- Österängen IP, tillbyggnation och anpassning
- fortsatt byggnation av Studenternas med fortsatt seriespel i fotboll och bandy hela säsongen

2019
- Studenternas etapp I färdigställs, seriespel på nya konstgräsplanen. Etapp I omfattar rivning läktare västra sidan, ny huvudläktare/omklädningsrum/restaurang/service/mediautrymmen/etc, ny läktare i söder och ny konstgräsplan.

2020
- Del av etapp II, byggnation av fotbollsarenan färdigställs, ny läktare i öster och norr

2021
- Hela etapp II, inklusive torg och ytor runt fotbollsarenan, färdigställt