Tidplan för Studenternas

Redan 2013 startade utredningen av Studenternas nya utseende och innehåll. 2017 började vi bygga, 2020 är den nya fotbollsarenan klar och hela området med omgivande torg etc står klart 2021.

När ska allt vara klart?
Det finns olika tidpunkter för de olika idrotterna. Friidrotten: blev färdigt hösten 2017. Amerikansk fotboll: flyttade till Österängen 2017. Fotbollen etapp I: seriestart 2019, etapp II: 2020/2021. Bandyn: beror på vilka beslut som fattas.

2016
- projektering
- Gränby sportfält, ny utearena för friidrott påbörjas
- befintliga Studenternas, seriespel i fotboll och amerikansk fotboll hela säsongen, friidrott och bandy hela säsongen

2017
- fortsatt projektering, antagande av detaljplan
- entreprenadupphandling samt byggstart av den nya arenan på Studenternas
- Gränby sportfält, ny utearena för friidrott färdigställs
- befintliga Studenternas, seriespel i fotboll och bandy hela säsongen

2018
- fortsatt byggnation av Studenternas med fortsatt seriespel i fotboll och bandy hela säsongen

2019
- Studenternas etapp I färdigställs, seriespel på nya konstgräsplanen. Etapp I omfattar rivning läktare västra sidan, ny huvudläktare/omklädningsrum/restaurang/service/mediautrymmen/etc, ny läktare i söder och ny konstgräsplan.

2020
- Del av etapp II, byggnation av fotbollsarenan färdigställs, ny läktare i öster och norr

2021
- Hela etapp II, inklusive torg och ytor runt fotbollsarenan, färdigställt